ASSAMBLEA DE PARES I MARES

23 de October del 2017

   Per la present, us convoquem a tots/es els/les pares/mares a l’Assemblea General que celebrarem el dijous dia 26 d'octubre, a les 18:30 hores, per  a  tractar  l’ordre del dia...